YOU ARE HERE: Αρχική ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

O Διαδικτυακός ιστότοπος της Ελληνικής Εταιρείας Εξοικονόμησης Ενέργειας (διακριτικός τίτλος «ΕΕΕΕ»), www.eeee.gr & www.hess.gr , στο εξής καλούμενος για χάριν συντομίας «ιστότοπος ΕΕΕΕ» ενημερώνεται από μία εθελοντική ένωση ατόμων και ομάδων που αναπτύσσουν έναν κοινό πόρο ανθρώπινης γνώσης. Η δομή της επιτρέπει σε καθένα που διαθέτει σύνδεση με το Διαδίκτυο να υποβάλει μετά από στοιχειώδη έλεγχο (ή και χωρίς, εάν πρόκειται για το forum) τις απόψεις του και τα άρθρα του. Επομένως, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ δεν έχουν αναθεωρηθεί απαραιτήτως από επιστήμονες με την απαραίτητη πείρα να παρέχουν σε σας πλήρεις, εξακριβωμένες ή αξιόπιστες πληροφορίες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρείτε πολύτιμες και εξακριβωμένες πληροφορίες στον «ιστότοπο ΕΕΕΕ». Εντούτοις παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η " Ελληνική Εταιρείας Εξοικονόμησης Ενέργειας " δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη, την εγκυρότητα των πληροφοριών που βρίσκονται εδώ". Αυτές μπορεί πρόσφατα να είχαν αλλάξει, βανδαλιστεί ή μεταβληθεί από κάποιον, η άποψη του οποίου δεν αντιστοιχεί με την κατάσταση της γνώσης στον ιδιαίτερο τομέα που σας ενδιαφέρει.


Ο «ιστότοπος ΕΕΕΕ» δεν αναθεωρείται ομοιόμορφα. και όλες οι πληροφορίες που διαβάζονται εδώ είναι χωρίς οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση για οποιαδήποτε σκοπό ή χρήση.


Καμία επακόλουθη ζημία δεν μπορεί να καταλογισθεί στην "ΕΕΕΕ", δεδομένου ότι είναι ελεύθερα αναπτυσσόμενη εθελοντική ένωση ατόμων για να δημιουργήσουν διάφορους εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς πόρους ανοιχτού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες δίνονται σε σας δωρεάν και δεν υπάρχει καμία συμφωνία ή συνενόηση μεταξύ σας και της "ΕΕΕΕ" σχετικά με τη χρήση ή την τροποποίηση αυτών των πληροφοριών σας.


Δεν υπάρχει συμβόλαιο· περιορισμένη άδεια
Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες παρέχονται ελεύθερα και ότι κανένα είδος συμφωνίας ή σύμβασης δεν δημιουργείται μεταξύ σας και των ιδιοκτητών ή των χρηστών αυτού του ιστότοπου, τους ιδιοκτήτες των διακομιστών στους οποίους φιλοξενείται, τους μεμονωμένους συνεισφέροντες στη «ιστότοπο ΕΕΕΕ» , οποιουδήποτε διαχειριστή, χειριστή ή οποιουδήποτε που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με αυτό το εγχείρημα ή των αδελφικών εγχειρημάτων υποκείμενων άμεσα στις αξιώσεις σας ενάντιά τους. Σας χορηγείται μια περιορισμένη άδεια να αντιγράψετε ο,τιδήποτε από αυτό τον ιστοχώρο (forum). Αυτό δεν δημιουργεί ούτε υπονοεί οποιαδήποτε συμβατική ή μη ευθύνη εκ μέρους της «ΕΕΕΕ» ή οποιουδήποτε από τους πράκτορες, τα μέλη, τους διοργανωτές ή άλλους χρήστες.


Σήματα
Οποιαδήποτε από τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα σήματα συλλόγων, τα δικαιώματα σχεδιασμού, ή παρόμοια δικαιώματα που αναφέρονται, χρησιμοποιούνται ή αναφέρονται στα άρθρα του «ιστότοπος ΕΕΕΕ» είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση τους εδώ δεν υπονοεί ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ίδια ή παρόμοια ενημερωτική χρήση όπως προβλέπεται από τους αρχικούς συντάκτες αυτών των άρθρων.
 

Νομική δικαιοδοσία
Η χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε τέτοιας ή παρόμοιας άυλης ιδιοκτησίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ μπορεί να προκαλούν παραβίαση των νόμων της χώρας ή της επικράτειας από όπου βλέπετε αυτές τις πληροφορίες.


Οι χρήστες του «ιστότοπου ΕΕΕΕ» και οι διαχειριστές της δεν αναλαμβάνουν σε καμία περίπτωση την ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των άρθρων που αναφέρονται σε νομικά ζητήματα και για την ενσωμάτωση των εκάστοτε αλλαγών της νομοθεσίας. Είναι πιθανόν τα νομικά πλαίσια που περιέχονται στον «ιστότοπο ΕΕΕΕ» να μην είναι πλήρη ή ακριβή. Ενδέχεται επίσης να έχει μεταβληθεί η νομοθεσία από τότε που γράφηκε το άρθρο και έτσι το άρθρο να μην ανταποκρίνεται πλέον στο σημερινό νομικό καθεστώς. Οι χρήστες και οι διαχειριστές του «ιστότοπου ΕΕΕΕ» δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση γι’ αυτό.


Επαγγελματικές συμβουλές
Εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές (παραδείγματος χάριν, ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές) παρακαλούμε να προσφύγετε σε έναν επαγγελματία με κατάλληλη άδεια ή πείρα στη συγκεκριμένη την περιοχή.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνική Εταιρεία
Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία 

Τηλ.:210 9840203
Σκαβάτζου 10
Παλαιό Φάληρο
17564 Αθήνα
 

info@eeee.gr
info@hess.gr

  • Μέσω Skype