YOU ARE HERE: Αρχική

GreenLight: Το ευρωπαϊκό πείραμα

E-mail Εκτύπωση PDF
Το Εθελοντικό Πρόγραμμα GreenLight θεσπίστηκε το Φεβρουάριο του 2000 από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας & Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2000 – 2006 και επιδιώκει την ευαισθητοποίηση του κοινού και των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας φωτισμού. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί (186 συμμετοχές έως το 2004) δεσμεύονται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό. Σημαντικοί ευρωπαϊκοί και ελληνικοί φορείς, αεροπορικές εταιρείες, καθώς και αεροδρόμια της Ισπανίας και της Ιταλίας, συμμετέχουν στο πρόγραμμα GreenLight.

Στην Ελλάδα, το GreenLight προωθείται και συντονίζεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Στόχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μέσω της εφαρμογής του GreenLight, είναι:

1. Να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Να συμβάλλει στη μείωση του ύψους εισαγωγών ενέργειας που παρουσιάζουν τα κράτη-μέλη 3. Να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας

Το GreenLight λειτουργεί σύμφωνα με εθελοντικές συμφωνίες. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προχωρούν σε αντικατάσταση των συστημάτων φωτισμού στις εγκαταστάσεις τους αξιοποιώντας τη γενική τεχνογνωσία που τους παρέχει το πρόγραμμα. Επιπλέον οι συμμετέχουσες εταιρίες έχουν στη διάθεσή τους και τεχνική υποστήριξη, η οποία προσφέρεται από – ανά χώρα - αρμόδιους φορείς για την προώθηση του προγράμματος. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα GreenLight επιτυγχάνουν την αναβάθμιση της υποδομής φωτισμού που διαθέτουν οι εγκαταστάσεις τους, τη δημιουργία υποδομών που αξιοποιούν την τεχνολογία και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού στους χώρους εργασίας και εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας, τον περιορισμό της εκπομπής ρύπων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

«Ελ. Βενιζέλος»

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που τιμήθηκε με το βραβείο GreenLight της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη μιας σειράς ενεργειακά αποδοτικών δραστηριοτήτων στο φωτισμό που συμβάλλουν στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Στη διάκριση της συμμετοχής του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στο πρόγραμμα GreenLight οδήγησε η αποτελεσματική εφαρμογή μιας σειράς ενεργειακά αποδοτικών μέτρων στο φωτισμό, όπως η χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων και η βελτιστοποίηση των υπαρχόντων χρονοπρογραμμάτων φωτισμού, στα κτίρια του Κεντρικού και Δορυφορικού Αεροσταθμού, καθώς και στο Κτίριο Διοίκησης (κτίρια συνολικής επιφάνειας 196.000 μ2).

Η τελετή απονομής του βραβείου GreenLight προς το Δ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2004, στο κτίριο Διοίκησης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Το βραβείο παρέλαβε από τους υπεύθυνους του GreenLight για την Ελλάδα, κ. Ηλία Σωφρόνη και κ. Λένα Λαμπροπούλου, ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Υπηρεσιών, κ. Ιωάννης Τσάπαλας, ο οποίος υπογράμμισε τη δέσμευση του Αερολιμένα για διαρκή δραστηριοποίηση και συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας, αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες και σειρά πρωτοποριακών έργων.

Ο υπεύθυνος συντονισμού ποιότητας του αέρα και μετεωρολογίας της υπηρεσίας περιβάλλοντος του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Μαικλ Ο’ Κόνορ με δηλώσεις του στο Εcotec σχετικά με το πρόγραμμα Greenlight, τόνισε: «Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GreenLight αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες και σειρά πρωτοποριακών έργων. Ειδικότερα εφάρμοσε μια σειρά ενεργειακά αποδοτικών μέτρων για το φωτισμό στον Κεντρικό και Δορυφορικό Αεροσταθμό καθώς και στο κτίριο της Διοίκησης. Αναλυτικά τα μέτρα αυτά αφορούν σε χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων, χρονοπρογραμματισμό του φωτισμού, βελτιστοποίηση του επιπέδου φωτισμού, ρύθμιση κεντρικού συστήματος ελέγχου (Building Automation System – BAS) και τακτικό πρόγραμμα συντήρησης».

Κλείνοντας ο κ. Ο’ Κόνορ υπογράμμισε τόσο το οικολογικό όσο και το οικονομικό όφελος που είχε (και θα έχει) από το πρόγραμμα Greenlight για το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος: «Οι δραστηριότητες αυτές οδήγησαν σε εξοικονόμηση συνολικά 3.300 MWh κατά το έτος 2003. Πέρα από την περιβαλλοντική αξία, τα μέτρα αυτά έχουν και σημαντικό οικονομικό όφελος για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. λόγω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων των εγκαταστάσεων».


 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνική Εταιρεία
Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία 

Τηλ.:210 9840203
Σκαβάτζου 10
Παλαιό Φάληρο
17564 Αθήνα
 

info@eeee.gr
info@hess.gr

  • Μέσω Skype