YOU ARE HERE: Αρχική

Δημιουργώντας πραγματικές συνθήκες άνεσης για τον ανθρώπινο οργανισμό

E-mail Εκτύπωση PDF

Η σχεδίαση ενός συστήματος θέρμανσης-ψύξης είναι κάτι πολύ περισσότερο από την εγκατάσταση ενός σώματος καλοριφέρ με ένα θερμοστάτη.Οι περισσότερες εγκαταστάσεις θέρμανσης –ψύξης σήμερα είναι σχεδιασμένες με βασιζόμενες στο κριτήριο της ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας για την λειτουργία τους και όχι για να δημιουργούν συνθήκες άνεσης για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο κτήριο. Οι επικρατέστερες μέθοδοι υπολογισμού ενός συστήματος ψύξης  - θέρμανσης οδηγούν στην πραγματικότητα σε παραπλανητικά αποτελέσματα και σπατάλη ενέργειας. Η μέθοδος του ελέγχου του συστήματος μόνο με βάση την θερμοκρασία του αέρα οδηγεί σε μεγάλη σπατάλη ενέργειας γιατί έχει αντίκτυπο μόνο στο 24% των αισθητηρίων του σώματος.  Αυτό γιατί το σώμα μας δεν αντιλαμβάνεται την πραγματική θερμοκρασία ενός χώρου, αλλά αυτό που καλείται «αισθητή θερμοκρασία» και εξαρτάται βέβαια από την θερμοκρασία του αέρα αλλά και από άλλους σημαντικούς παράγοντες.

Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσαμε να κάνουμε αντικειμενικό έλεγχο του συστήματος θέρμανσης – ψύξης  με βάση την θερμοκρασία αέρα, δηλαδή την χρήση κοινού ή προηγμένου θερμοστάτη αντιστάθμισης, είναι εκείνη που έχουμε σχεδιάσει σύστημα και χώρο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των βασικών συντελεστών άνεσης.Με την απλή διόρθωση κάποιων λαθών, μπορούμε να εξασφαλίσουμε σημαντική οικονομία. Στατιστικά και από επεμβάσεις σε έγιναν σε ανεπαρκώς σχεδιασμένα συστήματα, επιτεύχθηκε οικονομία της τάξης του 10 με 50% και απόσβεση (Return Of Investment) σε ένα βάθος χρόνου από 1 έως 3 έτη.  Μάλιστα η Σουηδία, έχει ενσωματώσει σχετικές υποδείξεις στον οικοδομικό κανονισμό της, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η θερμοκρασία των επιφανειών του χώρου και να υπάρχει έλεγχος της υγρασίας που επικρατεί σε κλειστούς χώρους.  Ο ανθρώπινος οργανισμός  αισθάνεται άνετα, όταν το περιβάλλον που βρίσκεται δεν είναι πολύ ψυχρό ή πολύ θερμό και μπορεί να διατηρήσει την θερμοκρασία του σώματός του σταθερή με σχετική ευκολία.

Το θερμορυθμιστικό σύστημα του οργανισμού μας, που είναι ιδιαίτερα προηγμένο και εκμεταλλεύεται ένα μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών παραγόντων για την λειτουργία του, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο:


•           Στην ανταλλαγή θερμότητας με ψυχρές –θερμές επιφάνειες
•           Τη θερμοκρασία του αέρα
•           Την υγρασία
•           Την κίνηση ρευμάτων αέρα
•           Την ισορροπία μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων.  

Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελεί μέρος του περιβάλλοντος του και παράγει ενέργεια σε συνάρτηση με τους ανωτέρω παράγοντες. Συνολικά, ένας ανθρώπινος οργανισμός παράγει ενέργεια ισχύος 80W όταν δεν εργάζεται και πολύ περισσότερη εάν εκτελεί κάποια εργασία. Το ανθρώπινο σώμα πρέπει να αποβάλει την επιπλέον θερμότητα που παράγει ο οργανισμός του, και γι αυτό χρησιμοποιεί τα  κατάλληλα συστήματα. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό,  η θερμοκρασία του σώματος θα ανέβει . Μία ελάχιστη άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος κατά 0.5oC , δημιουργεί συνθήκες δυσφορίας στο άτομο. Εάν πάλι από την άλλη πλευρά, το ανθρώπινο σώμα χάνει περισσότερη θερμότητα από ότι παράγει για την συντήρησή του, αισθάνεται ότι κρυώνει. Η ανταλλαγή ενέργειας με το περιβάλλον γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:   

  
•           Θερμική Ακτινοβολία 50% (θερμοκρασία επιφανειών)
•           Μεταφορά 24% (θερμοκρασία αέρα)
•           Διαπνοή – δερμική αναπνοή 22% (υγρασία)
•           Διάφορα άλλα 4%Θερμική ακτινοβολία από και προς επιφάνειες. 


Ο ανθρώπινος οργανισμός αισθάνεται την θερμική ακτινοβολία από και προς  επιφάνειες και το γεγονός αυτό συμβάλει στην διαμόρφωση του αισθήματος θέρμανσης και άνεσης. Είναι πολύ εύκολο να αντιληφθούμε την ακτινοβολία από τις ζεστές επιφάνειες, αλλά η ακτινοβολία προς ψυχρές επιφάνειες συχνά γίνεται λανθασμένα αντιληπτή σαν ρεύμα αέρα. Εάν τώρα υπάρχει ταυτόχρονα μια θερμότερη και μια ψυχρότερη πηγή προς την ίδια κατεύθυνση, τότε το άτομο αντιλαμβάνεται το αποτέλεσμα που παράγεται από την συνιστώσα των δύο επιφανειών.  Γι αυτό άλλωστε τοποθετούμε πάντα τα σώματα καλοριφέρ στους εξωτερικούς τοίχους, και κάτω από το παράθυρο, ώστε να αντισταθμίζουμε την απαγωγή θερμότητας από την ψυχρή επιφάνεια του παραθύρου. Τοποθετώντας τα σε εσωτερικούς τοίχους και ειδικά απέναντι από εξωτερικούς, θα οδηγήσουμε σε συνθήκες δυσφορίας ακόμη και εάν ο χώρος έχει πραγματικά ιδανική θερμοκρασία αέρα. Από την διεξαγωγή επισταμένων μελετών, οι επιφάνειες του χώρου δεν πρέπει να παρουσιάζουν θερμοκρασιακή απόκλιση μεγαλύτερη των 4 βαθμών Κελσίου.  

Επειδή είναι πολύ εύκολο να μετρήσουμε την θερμοκρασία του αέρα, συχνά την χρησιμοποιούμε ως κριτήριο άνεσης. Σε ιδανικές συνθήκες, μία θερμοκρασία αέρος της τάξης των 18-20 βαθμών Κελσίου θεωρείται εξαιρετική από την πλειοψηφία των ανθρώπων. Όμως, συχνά υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της πραγματικής θερμοκρασίας του αέρα και την αίσθηση που αυτή προκαλεί στους ανθρώπου. Η «αισθητή θερμοκρασία» είναι ένας συνδυασμός όλων των ανωτέρω παραγόντων. Για παράδειγμα μία ηλιόλουστη ανοιξιάτικη ημέρα με χαμηλή υγρασία και σχετικά κρύα ατμόσφαιρα της τάξης των 10-15 βαθμών Κελσίου, μπορεί να αισθανόμαστε την θερμοκρασία σαν αν είναι 22 βαθμοί , όταν βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στις ηλιακές ακτίνες.   Υγρασία Η σχετική υγρασία αποτελεί επίσης ένα σημαντικό παράγοντα για την δημιουργία συνθηκών άνεσης. Ο αέρας μπορεί να περιέχει ένα ανώτατο ποσοστό νερού σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, και αυτό χαρακτηρίζεται σαν 100% σχετική υγρασία. Ο θερμός αέρας περιέχει περισσότερο νερό από τον ψυχρό. Και όταν ο θερμός υγρός αέρας ψυχθεί, θα συμπυκνώσει το πλεονάζον νερό, π.χ. ομίχλη. Εάν υπάρχουν ψυχρότερες επιφάνειες από την θερμοκρασία του αέρα, θα ψύξουν τον αέρα που εφάπτεται της επιφάνεια τους , και εάν ο αέρας έχει υψηλή σχετική υγρασία τότε θα σχηματιστούν συμπυκνώματα στην επιφάνεια, για παράδειγμα το θόλωμα του καθρέπτη όταν κάνουμε ζεστό μπάνιο.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και της ποσότητας του νερού στον αέρα.   Ένας από τους μηχανισμούς διατήρησης της κατάλληλης θερμοκρασίας στο σώμα μας, είναι και η εξάτμιση νερού από την επιφάνεια του δέρματός μας. Εάν ο αέρας είναι πολύ υγρός, δεν θα μπορέσει να απάγει περισσότερο νερό, με αποτέλεσμα ο μηχανισμός της εξάτμισης να μην μπορεί να λειτουργήσει και να αισθανόμαστε άβολα. Αυτό μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, αναλόγως του μεταβολισμού, και οι αρνητικές επιπτώσεις είναι εντονότερες σε άτομα με χαμηλότερο μεταβολισμό. Υπό κανονικές συνθήκες, οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα με μία μία σχετική υγρασία από 30-70%. Κίνηση του αέρα  Η ροή του αέρα μπορεί να έχει σημαντική επιρροή στην αισθητή θερμοκρασία του χώρου. Όλοι μας έχουμε μια εμπειρία από την ανακούφιση που έχουμε με την χρήση ανεμιστήρα τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Αυτό πρέπει να μελετάται και να συνυπολογίζεται σε κάθε νέο κτήριο. Μία καλή κατασκευή πρέπει να μένει ανεπηρέαστη από εξωτερικούς ανέμους, και τα πορτο-παράθυρα δεν πρέπει να αφήνουν εισόδους για την διέλευση του αέρα. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται η μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά των εσωτερικών τοίχων του κτηρίου ώστε να μην δημιουργούνται ρεύματα αέρα.

Για αυτό άλλωστε και τα σώματα του καλοριφέρ τοποθετούνται κάτω από τα παράθυρα, ώστε να εξισορροπούν από απώλειες κουφώματα και εισροή αέρα, αλλά και να αντισταθμίζοντας την χαμηλότερη θερμοκρασία του εσωτερικό τοίχου με τη θερμότητα που παράγουν.   Μέθοδοι υπολογισμού. Αυτό είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα.  Πολλές μέθοδοι υπολογισμού θα έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η πλειοψηφία των συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα παρουσιάζουν πλεονάζουσα θέρμανση τις ζεστές μέρες του χειμώνα με αποτέλεσμα την σπατάλη ενέργειας, ενώ συχνά τα ίδια συστήματα παρουσιάζουν ανεπάρκεια τις πολύ κρύες μέρες. Η αντιστάθμιση του συστήματος θέρμανσης είναι ανύπαρκτη στο 80% των εγκαταστάσεων, όπως και η ισορροπία μεταξύ της θερμοκρασίας αέρα, επιφανειών, υγρασίας και ροής αέρα. Σχεδόν ανύπαρκτος είναι ο υπολογισμός της θερμοχωρητικότητας του κτηρίου και η μελέτη της συμπεριφοράς του στις καιρικές αλλαγές.   Η επιλογή των μονωτικών υλικών έχει γίνει μία τυποποιημένη διαδικασία που κριτήριο έχει το χαμηλότερο κόστος για τον κατασκευαστή. Η ιδιομορφία του κτηρίου ή της περιοχής σπάνια λαμβάνεται υπόψη. Ακόμη και η κοινωνική κουλτούρα είναι απαγορευτική, για παράδειγμα είναι πολύ δύσκολο να επέλθει συμφωνία για την ενεργειακή αναβάθμιση μιας υφιστάμενης πολυκατοικίας ακόμη και εάν αυτό είναι προς όφελος όλων.

 Υπάρχουν επιβεβαιωμένες μελέτες για παρόμοια κτήρια που έχουν ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση από 800Kw έως 70 Kw ανά έτος. Μέσα από τις ιστοσελίδες της Ελληνικής Εταιρίας Εξοικονόμησης Ενέργειας  www.eeee.gr σκοπεύουμε να μεταφέρουμε την κατά το δυνατόν πληρέστερη γνώση σε όλους τους ενδιαφερομένους, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν την μέγιστη δυνατή πληροφόρηση κατά το στάδιο της επιλογής της λύσης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνική Εταιρεία
Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία 

Τηλ.:210 9840203
Σκαβάτζου 10
Παλαιό Φάληρο
17564 Αθήνα
 

info@eeee.gr
info@hess.gr

  • Μέσω Skype